BELJE plus d.o.o. Privacy Policy

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

BELJE plus d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 1A, 31326 Darda, OIB: 35385249539 je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Možete nas kontaktirati putem e-mail: dpo@belje.hr ili na našoj poslovnoj adresi Sv. Ivana Krstitelja 1a, Darda sa naznakom “za Službenika za zaštitu osobnih podataka”.

Vaše osobne podatke koje ste dostavili u Zamolbi za zaposlenje, obavljanje stručne prakse, životopisu i ostalim pratećim dokumentima (svjedodžbe, diplome, certifikati i sl.) obrađujemo temeljem privole. Ukoliko pristajete da Vas kontaktiramo za potrebe popunjavanja otvorenih radnih mjesta u budućnosti, privolu dajete označavanjem kvačice u praznom polju i upisivanjem Vašeg imena i prezimena, OIB-a, te e-mail adrese.

Prikupljeni podaci i dokumentacija obrađivat će se u svrhu provedbe selekcijskog postupka za odabir kandidata koji najbolje odgovara traženom radnom mjestu u budućnosti. Navedeni postupak uključuje, primjerice, provjeru referenci, testiranje potrebnih kvalifikacija i kompetencija, komunikaciju s kandidatom vezano uz selekcijski proces, popunjavanje upitnika i testova, prikupljanje zakonski propisane dokumentacije za obavljanje posla.

Nadalje, osobne podatke ćemo obrađivati do povlačnja Vaše privole. Ukoliko ne povučete privolu Vaše osobne podatke ćemo brisati protekom 5 godina od dana kada ste nam dali privolu da vaše osobne podatke koristimo za potrebe popunjavanja otvorenih radnih mjesta u u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci mogu se pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Niste obvezni dati svoju privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe. Ako ne želite dati svoju privolu, nećemo obrađivati Vašu osobne podatke u prethodno navedene svrhe. Odbijanjem davanja privole nećete snositi negativne posljedice.

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade putem e-maila: dpo@belje.hr ili na adresu sjedišta voditelja obrade Darda, Sv. Ivana Krstitelja 1a. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati zaposlenici u našim internim organizacijskim cjelinama Belje plus d.o.o. koji sudjeluju u odabiru kandidata i provođenju selekcije, a koji su prethodno potpisali Izjavu o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka. 

Vaša prava su sljedeća: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka. Ako smatrate da su Vaša prava povrijeđena imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.